alçaqboy(lu)

alçaqboy(lu)
sif. Boyu alçaq, bəstəboy. Kərbəlayı Qulu alçaqboylu bir kişi idi. Onun qızarmış burnu nazik bığlarının ortasına dik uzanmışdı. . Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • hənə — (Salyan) alçaqboy. – Hənə adam uşağ kimi görünər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şıpıldağ — (Salyan) gödək, alçaqboy. – Nadir şıpıldağ adamdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gödəkboy(lu) — sif. Boyu hündür olmayan, boyu qısa olan; alçaqboy(lu): . . Novruz 30 yaşında, gödəkboy, canlı oğlan idi. N. N.. . . <Rəhim bəy> gödəkboylu, altmış sinnini ötmüş bir kişi idi. Ə. H.. Gödəkboy, tökmədaban, kürən Daşdəmirin yanaqları yaylaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sınıqçı — is. Çıxmış və ya sınmış sümüyü yerinə sala bilən arahəkimi. Biçarə qolunun ağrısından bitab düşüb, nəhayət, məşəqqətlə özünü sınıqçı Kərbəlayı Piriyə yetirdi. S. M. Q.. Sınıqçı dalınca gedən atlı alçaqboy, qırmızısaqqal qoca bir kişi ilə qayıtdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • törəboy — sif. məh. Boyu törə, bəstəboy, alçaqboy. Boz şaldan pencək şalvar geyinmiş, şirvani çarıqlı, törəboy, çatmaqaş uşaq madyanı kənara çəkdi. Ə. Abasov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”